SYMPOSIUM: IN 1-2-3 DIE GELUKKIGE,

GERUSTE

KLANTEN GENEREREN


 Maastricht 

Maandag 23 oktober 2017 van 14:00 tot 19:00EEN TIP VAN DE SLUIER..


Wat maakt klanten gelukkig? Wil je wel dat je klanten gelukkig zijn? En hoe zit het bij jezelf en je collega’s, zijn jullie

gelukkig in je werk? Uit onderzoek blijkt dat werkplezier zorgt voor gelukkige klanten. Om plezier in je werk te houden

is het belangrijk dat je vitaal en duurzaam inzetbaar bent. Daarbij kunnen we de ervaringen van de klant wel als

startpunt nemen voor beslissingen, maar klantgeluk begint toch van binnenuit. Welke leiderschapsstijl hanteer je? En

ben je bereid tot een kanteling van je leiderschaps- en werkstijl? Ben je nog betrokken bij je werk en wat maakt dat jij

en jouw medewerkers betrokken blijven? Een middag die gerust stelt en gelukkig maakt, met antwoorden en

gelukmakende inzichten en inspirerende sprekers met interactieve cases. Een middag rondom boeiende

thema's die leren dat (klant)geluk een keuze(proces) is.. en nodig voor een goed renderende business.


PROGRAMMA


14:00 - 14:30 Inloop en Ontvangst

14:30 - 14:40 Intro

14:40 - 15:10 Kantelen en Leiderschap - Peter Diepenhorst BA, Kantelpub Maastricht

Omdenken en kantelen zijn 'in' op het sociaal domein. Ze vormen echter ook de synergie binnen je bedrijf en de middelen daarvoor zijn: creëren, lef en delen. Daar ligt de uitdaging voor iedere MKB-leider. Door kantelen kan je bedrijf bottom-up gaan bewegen. De arbeiders vertellen de bedrijfsleiders wat hen bezighoudt. Kantelen staat voor een manier van werken waarbij burgers, bedrijfsleven en overheid gelijkwaardiger samenwerken (co-creatie). Wat Peter betreft blijft die beweging niet beperkt tot het sociaal domein, maar maken ook de andere domeinen er deel van uit, zoals het bedrijfsleven. Kantelen is ook gebruik maken van je netwerken. Je fysieke netwerken, maar vooral ook je sociale netwerken via de sociale media. Het gaat daarbij niet om vervanging, maar om ondersteuning van het menselijk contact. Een georganiseerd technologisch verlengstuk dat bijna onzichtbaar altijd aanwezig is.

15:10 - 15:40 (be)Grijp je klant! – dr. Ronald M.P. Piters, VIEW INSIGHT 

De wereld verandert in hoog tempo. Het is voor organisaties van groot belang dat zij de actuele trends volgen en hun strategie daarop aanpassen. Dit betekent inzicht krijgen in de klant. Klanten, partners en medewerkers zijn in de huidige tijd (social media, internet) meer “verbonden” dan ooit. Tegelijkertijd lijkt het steeds moeilijker om de consument te doorgronden. Wie is de consument, de klant? Wat wil deze nu écht? Welke keuzes en beslissingen moeten bedrijven nemen om de klant van vandaag ook morgen van dienst te zijn? Zijn klanten tevreden of kan het beter? Vragen die organisaties zichzelf voortdurend moeten stellen, meten en monitoren. Want continu inzicht in klanttevredenheid levert bruikbare informatie op voor een optimale bedrijfsvoering die de positie versterkt en (weer) groeikansen biedt.

15:40 - 16:30 Pauze

16:30 - 17:00 Geluk is aandacht! - Mirjam C. Schouten BASc., Talen’t PR Consultancy

Klanten willen persoonlijke aandacht, daar worden ze gelukkiger van. Klanten verlaten massaal hun bankiers, want ze krijgen geen persoonlijke aandacht meer. Organisaties zijn tegenwoordig zo bezig met geld verdienen, dat ze het geluk van hun klant vergeten. Wat is beter, een fysieke winkel of een webshop? Hoe win ik het vertrouwen van mijn klanten? Hoe voer ik duurzaam personeelsbeleid? Die vragen kan Mirjam voor u beantwoorden.

17:00 - 19:00 Afsluiting, borrel, netwerkmoment en vanaf 18:30 verrassing!Dr. Ronald M.P. Piters - Initiatiefnemer

Expert in onderzoek naar Klanttevredenheid, Klantbeleving en Klantgedrag.

dr. Ronald M.P. Piters is Marketingsocioloog en eigenaar van VIEW INSIGHT. Met ruim 20 jaar ervaring in onderzoek en de praktijk van klantgedrag, klanttevredenheid en klantbeleving helpt Ronald organisaties aan meer en beter klantinzicht. Ook van de interne klant (medewerkers zijn ook klanten)! Van interviews en vragenlijsten tot monitoring van de klantcontactmomenten voor het doen van mooie verbeteringsacties die zijn gebaseerd op zaken die er voor de klant écht toe doen: de klantbeleving.  Mirjam C. Schouten BASc. - Initiatiefnemer

Expert in Public Relations en Human Resources. 

Mirjam Schouten BASc. is Bachelor of Applied Sciences in Public Relations en Human Resource Management en eigenaresse van Talen’t PR Consultancy. Met ruim 25 jaar ervaring in het adviseren van organisaties helpt Mirjam organisaties ondermeer om beter met hun imago en hun klanten om te gaan. Zij schrijft Marketingplannen, PR-plannen en Opleidingsplannen. Haar humoristische ervaringsverhalen en adviezen zijn zeer leerzaam voor haar klanten. Geluksgevoelens ontstaan mede door intrinsieke motivatie van uw personeel. Uw geluk, hun geluk en het geluk van uw klanten hangt van vele factoren af.

KOSTEN


De kosten voor het symposium bedragen € 123,-. Hiervoor krijg je een inspirerende middag om in 1-2-3 die gelukkige,

geruste klanten te genereren. Je kan je op deze website direct aanmelden en de betaling regelen. Bij aanmelding voor

9 augustus 2017 ontvang je € 50,- voordeelkorting. Annuleren is mogelijk tot en met 2 weken voor aanvang van ons

symposium. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is helaas geen restitutie mogelijk en ontvang je een

waardebon voor ons volgende symposium. Bij annulering langer dan 2 weken voor ons symposium ontvang je 30%

van het deelnamebedrag terug. Kom je niet opdagen, dan is er een no-show-fee van 90 euro.DE SPREKERS

?

Expert in   

 


Peter Diepenhorst BA

Expert in Kantelen en Verbinden.

Peter Diepenhorst, Bachelor of Arts is Kantelverbinder en initiator van De Kantelpub Maastricht. Hij studeerde geschiedenis en maatschappijleer. Tijdens zijn politiek actieve periode heeft hij het spanningsveld ervaren tussen het beleid en de uitvoering van dat beleid. Peter is altijd gericht op sociaal investeren en het verbinden van mensen en processen. De ervaringen die hij opdeed als vrijwilliger, onder meer gericht op burgerparticipatie en het sociaal domein hebben hem geleerd hoe belangrijk het is anders te leren kijken. 


BEREIKBAARHEID